Διαφημίσεις

Hellenic TV

AND NOW THE GOOD NEWS!!

HELLENIC TV is now available on FREEVIEW Channel 225, EVERYWHERE in the UKYou can break out of the recession by advertising your product and services on HELLENIC TV.Hellenic TV has the lowest advertising rates in the UK and possibly in the whole World.Hellenic TV does not just advertise your business. IT PROMOTES THEM!Hellenic TV offers you a great opportunity for you to promote your business at a very affordable price and with lots of extra benefits. Your adverts are going to be shown locally as well as Nationwide and via our brand new website www.hellenictv.net throughout the whole world!!There is a variety of package deals to choose from for your advertisement, deals that can fit every customer ‘s demands and budget.You can choose among our 5 packs, the one that is more suitable for you and your Company’s needs.
 

HELLENIC TV's Advertising Packages are above.
You may click on each one of them to read more details.

We offer advertising spots during commercial breaks of 30 seconds each.Each pack gives you different options and benefits and different combinations of exposure, different campaign durations etc

 

.Read on and find out how to make a new start for your Company by advertising on Hellenic TV.

 

We offer the lowest Television rates in the UK; if you find a better offer, for advertising on Television anywhere in the UK, we shall refund the difference!!!!

 

Advertising on Hellenic TV, amounts to a long term investment for your company.

 

Our Goal is Your success! Your Success is also Our Success! Our aim is to increase your turnover and your Profits!

Η πλατφόρμα HELLENIC TV /CytelUK σας προσφαίρει όλα τα Ελληνόφωνα τηλεοπτικά κανάλια της Ελλάδας και της Κύπρου καθώς και τα τοπικά Ελληνικά κανάλια του Λονδίνου. Στην δεύτερη πλατφόρμα θα βρείτε όλα τα 'Video on Demand' των Ελληνικών και Κυπριακών καναλιών. Οι πλατφόρμες μας προσφαίρουν πάνω από 50 ζωντανά Ελληνόφωνα κανάλια. Απο το τοπικό κανάλι Hellenic TV του Λονδίνου μπορείτε να βλέπεται 10-13 Ελληνικές ταινίες κάθε εβδομάδα, καθώς και πολλές Ελληνικές και Κυπριακές τηλεοπτικές σειρές.

Υπάρχουν 3 τρόποι να παρακολουθείτε το τοπικό Hellenic TV:

FREEVIEW

    271

 ROKU

hellenictv.net

Στην Τηλεόραση σας

FREEVIEW Channel 271

(UK ONLY)

Στο ROKU Stick της CytelUK TV

(World-Wide)

Στο Internet

στον υπολογιστή, tablet, η Mobile Phone

(World-Wide)

Subscribe to the Newsletter

Ακολουθησε μας

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • LinkedIn